موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی http://www.serajalhoda.ir 2020-10-25T04:27:52+01:00 text/html 2017-09-24T13:51:03+01:00 www.serajalhoda.ir روابط عمومی نیم نگاه http://www.serajalhoda.ir/post/1 <div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>اهداف:</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>سازماندهی ، آموزش و ارتقاء علمی و عملی مربیان آموزشی مراکز فرهنگی</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>2) انجام مطالعات پژوهشی و آموزشی در سطوح کودکان،نوجوانان و جوانان</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>3)تقویت بنیه علمی مراکز فرهنگی و مجامع عمومی و اختصاصی با استفاده از شیوه های متعارف آموزشی و پژوهشی</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>4) تولید محصولات دینی،آموزشی&nbsp; و فرهنگی .</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>(نشریه گنجینه ها،کتب،فیلم ،پویانمایی و...)</b></font></div></div> text/html 2017-09-23T16:30:00+01:00 www.serajalhoda.ir روابط عمومی ارسال موضوعات پژوهشی http://www.serajalhoda.ir/post/3 قابل توجه پژوهشگران محترم<div><br></div><div>به زودی موضوعات مربوط به سبک زندگی اسلامی و موضوعات اخلاقی بر روی همین خبر بارگذاری خواهد شد.</div> text/html 2017-09-22T12:55:07+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان انتشار هفتمین شماره از نشریه تخصصی فرهنگی سراج الهدی http://www.serajalhoda.ir/post/12 <p><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاش ها و پیگیری های موسسه آموزشی و پژوهشی سراج الهدی، هفتمین شماره از نشریه تخصصی- فرهنگی سراج الهدی ویژه پاییز 96 منتشر گردید. </span><strong><span style="font-size: small;"><strong><br></strong></span></strong></span></p><p align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-26-12-18-14/955-9986" target="_blank" title="">دریافت</a></strong></span></strong></span></font></p> text/html 2017-09-19T13:39:44+01:00 www.serajalhoda.ir روابط عمومی گنجینه های معنوی مهر ماه 96 http://www.serajalhoda.ir/post/6 <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><font style="" size="3" face="Mihan-Nassim">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی مهر ماه سال 1396 آماده و توزیع گردید .در این قسمت گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</font></span><div style="text-align: center;"><a href="http://www.bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-05-13-37-56/954-9987" target="_blank" title="گنجینه های معنوی مهرماه">دریافت</a></div> text/html 2017-09-16T03:30:00+01:00 www.serajalhoda.ir روابط عمومی موضوعات پژوهشی در عرصه اعتقادات http://www.serajalhoda.ir/post/4 <b><font face="Mihan-Koodak" size="3">با عرض سلام خدمت پژوهشگران گرامی</font></b><div><b><font face="Mihan-Koodak" size="3">در ذیل موضوعات پیشنهادی عرصه اعتقادات خدمتتان ارسال می گردد</font></b></div> text/html 2017-08-26T09:41:39+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی شهریور ماه 96 http://www.serajalhoda.ir/post/9 <span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی شهریور ماه سال 1396 آماده و توزیع گردید .در این قسمت گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</span></span></span></span><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><strong><span style="font-size: small;"><br><br></span></strong></span></span></strong></span><div align="center"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-05-13-37-56/953-9988" target="_blank" title=""><span style="color: #008080;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><strong><span style="font-size: small;"></span></strong></span></span></strong></span></a><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-05-13-37-56/953-9988" target="_blank" title="">دریافت</a></span></b><br><span style="color: #008080;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><strong><span style="font-size: small;"></span></strong></span></span></strong></span></div> text/html 2017-07-27T12:06:50+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی مرداد ماه 96 http://www.serajalhoda.ir/post/13 <p><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی مرداد ماه سال 1396 آماده و توزیع گردید .در این قسمت گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</span></span></span></span></p><p align="center"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-26-12-18-14/952-9990" target="_blank" title=""><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000"><b>دریافت</b></font></span></span></span></span></span></a><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span></p> text/html 2017-07-01T12:09:27+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان انتشار ششمین شماره از نشریه تخصصی فرهنگی سراج الهدی http://www.serajalhoda.ir/post/14 <p><font size="7" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><font size="2">با تلاش ها و پیگیری های موسسه آموزشی و پژوهشی سراج الهدی، ششمین شماره از نشریه تخصصی- فرهنگی سراج الهدی ویژه تابستان 96 منتشر گردید. </font><br></span></font></p><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-26-12-18-14/950-9996" target="_blank" title=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>دریافت</b></span></a></span></font></p> text/html 2017-06-23T12:13:59+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی تیر ماه 96 http://www.serajalhoda.ir/post/15 <p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی تیر ماه سال 1396 آماده و توزیع گردید .در این قسمت گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</span></span></p><p align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-26-12-18-14/951-9995" target="_blank" title=""><b>دریافت</b></a></span></span></span></p> text/html 2017-05-26T12:16:53+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی خرداد ماه 96 http://www.serajalhoda.ir/post/16 <p><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی خرداد ماه سال 1396 آماده و توزیع گردید .در این قسمت گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</span></span></span></span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/ganjineha/949-9997" target="_blank" title=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000"><b>دریافت</b></font></span></a></span></span></span></span></p> text/html 2017-04-25T12:19:04+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی اردیبهشت ماه 96 http://www.serajalhoda.ir/post/17 <p><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی اردیبهشت ماه سال 1396 آماده و توزیع گردید .در این قسمت گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</span></span></span></span></p><p align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/ganjineha/948-9998" target="_blank" title="">دریافت</a><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/ganjineha/948-9998" target="_blank" title=""><br></a></span></span></b></span></p> text/html 2017-02-23T13:22:21+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی اسفند ماه 95 http://www.serajalhoda.ir/post/18 <span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی اسفند ماه سال 1395 آماده و توزیع گردید .در این قسمت گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/ganjineha/947-9999" target="_blank" title=""><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"></span></span><div align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b>دریافت</b></span></span></div></a></font></span></span></span></span></span><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span><br><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span> text/html 2017-02-19T13:27:17+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان انتشار پنجمین شماره از نشریه تخصصی فرهنگی سراج الهدی http://www.serajalhoda.ir/post/19 <span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاش ها و پیگیری های موسسه آموزشی و پژوهشی سراج الهدی، پنجمین شماره از نشریه تخصصی- فرهنگی سراج الهدی ویژه زمستان 95&nbsp;منتشر گردید.<br><br></span><strong><span style="font-size: small;"><strong></strong></span></strong></span><div align="center"><b><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/2014-08-20-07-01-26/m-serajolhoda/2017-09-26-12-18-14/936-2017-02-01-16-49-08" target="_blank" title="">دریافت</a></b><br><span style="color: #008080;"><strong><span style="font-size: small;"><strong></strong></span></strong></span></div> text/html 2017-02-13T13:30:03+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی بهمن ماه 95 / سری سوم http://www.serajalhoda.ir/post/20 <p><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی بهمن ماه سال 1395 آماده و توزیع گردید .در این قسمت سری سوم گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</span></span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/ganjineha/941-2546" target="_blank" title=""><font color="#000000"><b>دریافت</b></font></a></span></span></p> text/html 2017-02-03T13:32:38+01:00 www.serajalhoda.ir مجتبی نادریان گنجینه های معنوی بهمن ماه 95 / سری دوم http://www.serajalhoda.ir/post/21 <p><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;">با تلاشهای موسسه آموزشی پژوهشی سراج الهدی، گنجینه های معنوی بهمن ماه سال 1395 آماده و توزیع گردید .در این قسمت سری دوم گنجینه های این ماه حضورتان تقدیم می گردد.</span></span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"><span style="font-size: small;"><a href="http://bonyadealmahdi.ir/main/index.php/ganjineha/938-2015" target="_blank" title=""><font color="#000000"><b>دریافت</b></font></a></span></span></p>